نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آموزش علیه آموزش ویژه والدین نوآموز پیش دبستانی برگزار شد

همایش آموزش علیه آموزش ویژه والدین نوآموز پیش دبستانی برگزار شدهمایش آموزش علیه آموزش (بایدها ونبایدها درآموزش دوره پیش دبستانی) ویژه والدین نوآموزان پیش دبستانی باحضور دکتر "علیرضا جلالی" مشاور مدیر کل استان ،"سعیده بهادر زاده" رئیس اداره دوره اول آموزش ابتدایی وپیش دبستانی استان ،"یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه وجمعی از کارشناسان اداره ناحیه یک درمحل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد.