نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته شوراها در دبیرستان شهید رمضانزاده


مراسم نمادين هفته شوراي آموزش‌وپرورش با حضور فرماندار يزد، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري، مديران آموزش و پرورش نواحي يك ، دو و زارچ و جمعي از اعضاي اين شورا در دبیرستان شاهد شهيد رمضانزاده ناحیه یک برگزار شد.

« مصطفي سالاري » با گراميداشت سالروز تصويب قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌وپرورش اظهار داشت: شوراي آموزش‌وپرورش فرصت مناسبي است تا با تشریک‌ مساعی هرچه بيشتر از ظرفیت‌های قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌وپرورش براي تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر تعليم و تربيت، استفاده شود.

فرماندار يزد بابیان اينكه شوراي آموزش‌وپرورش به دنبال بهبود فضاي كمي و كيفي امر تعليم و تربيت در جامعه است افزود: حضور برخي از مسئولين دستگاه‌های اجرايي، نمايندگان مديران مدارس، انجمن اولياء و مربيان و خيرين و ساير نهادهاي مردمي در اين شورا نمايانگر اين مطلب است كه آموزش‌وپرورش بيش از ساير نهادها نیازمند مشارکت و همکاری همۀ اجزای نظام است.

وي خواستار استفاده از نظرات دانش آموزان در مسائل مختلف امر تعليم و تربيت شد و اعلام كرد: شوراي آموزش‌وپرورش شهرستان آمادگي دارد تا با دعوت از نماينده دانش آموزان نظرات و پیشنهاد‌ها اين آینده‌سازان را در باب موضوعات مختلف جويا شود و با برنامه‌ریزی و تمهيدات در نظر گرفته‌شده زمينه اجرايي شدن آنها را فراهم سازد.

رئيس شوراي آموزش‌وپرورش شهرستان يزد در پايان بابیان اينكه بايد مسير حضور و مشاركت مردم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه تعليم و تربيت را هموارسازیم خاطرنشان كرد: شوراهاي آموزش‌وپرورش می‌توانند با فراهم نمودن بستر مشاركت و نظارت مردم در امر تعليم و تربيت موجب رشد ، بالندگی و شکوفایی بیش‌ازپیش جامعه شوند.