نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای مهارتی دانش آموزان برپا شد


به گزارش "اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره ناحیه یک، نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای مهارتی دانش آموزان با همکاری مدارس متوسطه دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه و کانون های فرهنگی و تربیتی ناحیه یک و دو برگزار گردید.

نمایشگاه با هدف تقویت خودباوری، اعتماد به نفس ، تولید و تشویق به کسب و کار مهارتی  دانش آموزان  در زمینه های مختلف از جمله: صنایع دستی،صنایع غذایی،کشاورزی و عکاسی در میدان امیر چخماق یزد تشکیل شد.

از این نمایشگاه مسئولین آموزش و پرورش استان و نواحی یک و دو و فرهنگیان و دانش آموزان و سایر عموم مردم بازدید نمودند.