نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه دست ساخته های هنرآموزان هنرستان هدی برگزار شد


به گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، نمایشگاه دست ساخته های هنرآموزان و دانش آموزان هنرستان هدی در ایام الله دهه فجر برپا گردیده است.علاقمندان و مدیران مدارس می توانند با هماهنگی هنرستان هدی از نمایشگاه تا روز شنبه مورخ 96/11/28 بازدید به عمل آورند.