نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست ستاد اوقات فراغت97 با حضور اعضای ستاد آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد


در ابتدای این جلسه "زهره امیرچقماقی"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، ضمن عرض خداقوت به تلاشگران عرصه اوقات فراغت از لزوم بروز رسانی فعالیت های فوق برنامه با توجه به نیاز های جامعه در مراکز وابسته به آموزش و پرورش تاکید کرد.

"محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه با ایراد ضرورت و اهمیت برنامه های اوقات فراغت توصیه کرد همه بخشهای دخیل در این امر ضمن پرهیز از موازی کاری به همسویی و همگرایی گرایش پیدا کنند ، سپس "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه در مورد فعالیتها و برنامه های آموزش متوسطه پیرامون بحث اوقات فراغت در فصل تابستان نکاتی را بیان داشت.در پایان این نشست ضمن تدوین صورتجلسه مقرر شد، مدارس دولتی متقاضی ایجاد کانون های اقماری به منظور فعالیت های فوق برنامه تابستانی، مجوز خود را از کانون های فرهنگی تربیتی و یا دارالقران ها و نیز مدارس غیر دولتی از طریق کارشناسی فعالیت های فوق برنامه و کارشناسی امور مشارکتها نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.