نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلمان ناحیه یک یزد در دوره آموزشی کتب جدیددرسی شرکت کردند

هیجدهم شهریورماه 1395

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به تحقق اهداف پروژه مهر ،دوره آموزشی تغییر کتب پایه دهم متوسطه دوره دوم در درس های ادبیات فارسی ، نگارش و زبان انگلیسی و کارگاه آموزشی دوره مهارت های آموزش ابتدایی ویژه آموزگاران با سابقه کمتر از 6 سال به مدت 36 ساعت از نیمه شهریوماه جاری در دبیرستان شاهد دخترانه نسیم سبحان آغاز و هم چنان ادامه خواهد داشت .