نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین آموزش متوسطه دوره اول در جلسه هم اندیشی کیفیت بخشی به آموزش در دوره اول متوسطه شرکت کردند


این کارگاه و جلسه ی هم اندیشی با حضور " عبدالحمیدصابری " مدیر آموزش و پرورش ناحیه ، "کاظم  غلام پور " معاون متوسطه ناحیه ، خانم " پاپوش " کارشناس مسئول متوسطه دوره اول ومعاونین آموزشی مدارس متوسطه دوره اول در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا " غلام پور"  ضمن  عرض خیر مقدم به همکاران توضیحاتی را پیرامون موضوع جلسه و بررسی اهداف و ارائه ی راهکارهایی عملی در جهت کیفیت بخشی به آموزش  بیان کرده و تأکید نمودند که تمام مدارس باید در راستای پیشرفت و تعالی آموزش با برنامه ریزی و تعیین اهداف ، یک گام رو به جلو بردارند. سپس نمایندگان  سه گروه از مدارس  نظرات و راهکار های همکاران  خود را نسبت به موضوع  تعیین شده ارائه دادند. در ادامه  آقای دکتر "اکبر نژاد " مطالبی کاربردی و جذاب در رابطه با راههای کیفیت بخش به آموزش در مدارس و راهکارهای موجود،تأثیر عوامل محیطی بر آموزش ، شیوه های برگزاری امتحانات ، راههای مقابله با استرس در زمان امتحان و شیوه های ایجاد انگیزه در دانش آموز ان و معلمان و مدیران در مسیر پیشرفت خود ،مدرسه و جامعه  بیان کرد. در پایان هم صابری ضمن تشکر از حضور فعال همکاران در جلسه بر همدلی و هم اندیشی همکاران و برنامه ریزی برای پیشرفت مدارس تأکید کرد.