نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین آموزش متوسطه دوره اول در جلسه هم اندیشی کیفیت بخشی به آموزش در دوره اول متوسطه شرکت کردند

معاونین آموزش متوسطه دوره اول در جلسه هم اندیشی کیفیت بخشی به آموزش در دوره اول متوسطه شرکت کردنداین کارگاه و جلسه ی هم اندیشی با حضور " عبدالحمیدصابری " مدیر آموزش و پرورش ناحیه ، "کاظم  غلام پور " معاون متوسطه ناحیه ، خانم " پاپوش " کارشناس مسئول متوسطه دوره اول ومعاونین آموزشی مدارس متوسطه دوره اول در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا " غلام پور"  ضمن  عرض خیر مقدم به همکاران توضیحاتی را پیرامون موضوع جلسه و بررسی اهداف و ارائه ی راهکارهایی عملی در جهت کیفیت بخشی به آموزش  بیان کرده و تأکید نمودند که تمام مدارس باید در راستای پیشرفت و تعالی آموزش با برنامه ریزی و تعیین اهداف ، یک گام رو به جلو بردارند. سپس نمایندگان  سه گروه از مدارس  نظرات و راهکار های همکاران  خود را نسبت به موضوع  تعیین شده ارائه دادند. در ادامه  آقای دکتر "اکبر نژاد " مطالبی کاربردی و جذاب در رابطه با راههای کیفیت بخش به آموزش در مدارس و راهکارهای موجود،تأثیر عوامل محیطی بر آموزش ، شیوه های برگزاری امتحانات ، راههای مقابله با استرس در زمان امتحان و شیوه های ایجاد انگیزه در دانش آموز ان و معلمان و مدیران در مسیر پیشرفت خود ،مدرسه و جامعه  بیان کرد. در پایان هم صابری ضمن تشکر از حضور فعال همکاران در جلسه بر همدلی و هم اندیشی همکاران و برنامه ریزی برای پیشرفت مدارس تأکید کرد.