نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات حیاط پویا ویژه مدارس

بیست وهفتم شهریورماه 1395

باسمه تعالی

به این وسیله به اطلاع می رساند با توجه به بند 6 فرم ارزیابی از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی واحدهای آموزشی مبنی بر انجام تمهیدات اجرای طرح حیاط پویا ، بروشور مشخصات حیاط پویا جهت بهره برداری مدارس به شرح ذیل می باشد .