نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوره گروهی با حضور دانش آموزان پیش دانشگاهی در ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "رضا سرتیپ زاده"کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم، نظر به فرصت باقیمانده تا کنکور سراسری دانشگاهها و به منظور برنامه ریزی هدفمند و استفاده هرچه بیشتر از فرصت باقیمانده ٬ جلسه مشاوره گروهی با حضور دانش آموزان پیش دانشگاهی در محل سالن اندیشه برگزار شدکه در ابتدا "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، در این خصوص نکات لازم را یادآوری و سپس در ادامه "حسین صالحی وزیری" بحثهای مشاوره ای لازم را ارایه نمود.