نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه دستوالعمل ها وبخشنامه هاي سوادآموزي برگزار شد

28 بهمن 1395

مسابقه دستوالعمل ها وبخشنامه هاي سوادآموزي با حضور آموزش دهندگان وجمعي از مديران مدارس ناحيه ي يك  با هدف آشنايي با بخشنامه ها وايين نامه هاي ودستورالهاي سوادآموزي در محل دبيرستان ملك ثابت برگزار شد.

 "مرات امين الرعايا" معاون سواد آموزي اداره كل،"حسن حاضري "رئيس اداره سنجش وامتحانات اداره كل و برخي ديگر از مسئولان از حوزه بازديد به عمل آوردند.