نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم مسابقه علمی عملکردی معلمین ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "پریسا جلالیان"کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه یک، مرحله دوم (مرحله عملی) مسابقه علمی عملکردی معلمین در در دبستان پسرانه معلم برگزار گردید.در این آزمون 24 گروه منتخب مرحله اول که حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده اند با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه به همراه کارشناس مسئول حراست و روابط عمومی و همچنین معاون آموزش ابتدایی استان به همراه رییس اداره تکنولوژی آموزشی از محل حوزه امتحان بازدید به عمل آوردند.