نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین هفته بهداشت روان در ناحیه یک برگزار شد


مراسم نمادین هفته بهداشت روان با شعار بهداشت روان و مدرسه کارآمد در دبیرستان دوره دوم دخترانه برازنده مقدم یک برگزار شد.

به گزارش "اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره ناحیه یک یزد ، با هدف اجرایی نمودن برنامه های هفته بهداشت روان از 18 الی 24 مهرماه ، برنامه نمادین در روز سه شنبه 18 مهر با مشارکت آموزش و پرورش اداره کل ، مدیریت آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 و حضور مسئولین آموزش و پرورش و مدیران طرح پیشرو  برگزار گردید.

"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تبریک هفته بهداشت روان به اهمیت نقش مشاوران در مدارس بازخورد مثبت فعالیت آنها پرداخت.در ادامه مراسم که با آیتم های صبح مشاور، استنداپ کمدی و نرمش صبحگاهی و کارگاه های آموزشی همراه بود، مدعوین از طرح ها و فعالیت های مشاوره ای که به صورت نمادین از جمله:توانمند سازی کارکنان مدرسه ، دانش آموزان، خانواده ها ،گروه درمانی ،پایگاه سلامت، سلامت روان با کتاب، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته و برگزاری آزمونهای مشاوره ای، مشاوره گروهی،آمادگی جسمانی( یوگا)،طرح مشارکت والدین در مدرسه،طـرح هر دانش آموز یک گلدان سبز،نماز خانه پویا و طرح صبحانه شاد برپا شده بود بازدید به عمل آوردند.

در پایان مراسم  جلسه ای با  حضور مسئولین و مشاورین برگزار گردید وهمکاران پیشنهادات خود را ارائه نمودند.