نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم زنگ سپاس در متوسطه دوره دوم دخترانه بهادری

چهاردهم اردیبهشت 1395

نواختن زنگ سپاس و تقدیر استاندار یزد از مقام  معلم به همراهی جمعی از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان و ناحیه، و اهدای شاخه گل به دبیران