نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دبیرستان شاهد آقا معرفی شد

مدیر دبیرستان شاهد آقا معرفی شد


دوازدهم خرداد 1395

با حضور مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و آموزش و پرورش ناحیه یک " محمد علی فتوحی " به عنوان مدیر دبیرستان دوره اول شاهد آقا معرفی و از زحمات روح ا... تقوایی که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود قدردانی گردید .