نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارس ابتدایی ناحیه یک مورد ارزیابی قرار می گیرند

بیست و هفتم خرداد 1395

به گزارش روابط عمومي مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك ، درنشست توجيهي ارزيابان طرح تدبير دوره ابتدايي ناحيه كه در محل سالن اجتماعات شهيد پورمحمد علي این مدیریت برگزار گرديد "عبدالحميد صابري" به بيان لزوم برنامه ريزي در كارها و نظارت مستمر بر نحوه انجام كارها پرداخت و اظهار داشت: در هر كاري كه انسان با برنامه ريزي قبلي وارد شود موفقيت از آن او خواهد بود و زماني اين موفقيت به اوج خواهد رسيد كه بحث نظارت بر امور نيز به صورت دقيق هم از طرف خود فرد و هم از بيرون مجموعه صورت پذيرد.

مدير آموزش و پرورش ناحيه يك يزد در ادامه با اشاره به اجراي طرح تدبير در كليه مدارس ابتدايي ناحيه، ابراز اميدواري كرد که : از اين پس شاهد موفقيت هر چه بيشتر مدارس اين مديريت باشيم.

" يوسف حقير "معاون آموزش ابتدايي ناحيه نيز در سخناني به تشريح فعاليت هايي كه مدارس مجري طرح تدبير ملزم به اجراي آن بوده اند پرداخت و از ارزيابان خواست با دقت نظر و توجه ويژه همه فعاليت هاي مدارس ابتدايي را رصد كرده و نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه اقدام نمايند.

لازم به ذكر است ارزيابان طرح تدبير كه از بين مديران مدارس مجري طرح تعالي و سرگروه هاي آموزشي ناحيه انتخاب شده اند تا پايان هفته اول تيرماه با حضور در مدارس ابتدايي اين ناحيه از نزديك به بررسي و ارزيابي فعاليت اجرايي آنان در بخش هاي مختلف سال تحصيلي 95-94 خواهند پرداخت.