نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متوسطه اول

 

جنسیت

دوره

نام سازمان

آدرس سایت

مختلط

دوم متوسطه

پژوهشسرای برازنده مقدم

 

http://pajohesh.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

ابوریحان

http://aboureihan.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

البرز

 

دخترانه

کار دانش

الزهرا

 

دخترانه

متوسطه دوم

ام السلمه

http://omsal.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

امام جعفرصادق (ع)

 

پسرانه

کار دانش

امام جعفرصادق (ع)

 

دخترانه

متوسطه دوم

امام حسین

http://emamhosein-m.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

امام حسین (ع)

http://imamhosseinyazd.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

امین

 

پسرانه

هنرستان فني

انقلاب اسلامي

http://enghelab.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

ایثارگران الزهرا

http://isargaran.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

ایرانشهر

http://iranshahr.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

آقا

http://agha-mp.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

برازنده مقدم

http://bsampad.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

برازنده مقدم یک

http://barazande1.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

بهادری

http://bahadori.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

بی بی صغری میرحسینی

http://bibisoghra.yazdn1sch.ir

دخترانه

کار دانش

پانزده خرداد

http://15khordad.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

پیغام نور

 

دخترانه

کار دانش

پیغام  نور

 

دخترانه

متوسطه دوم

حاج احمدفلاح

http://fallah.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

حاج حسن رادمنش

http://radmaneshyazd.yazdn1sch.ir

دخترانه

حرفه ای و بازرگانی

حاج حسین علی اکبر میرجلیلی

http://aliakbaremirjalili.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

حکمت

http://hekmat-md.yazdn1sch.ir

دخترانه

کار دانش

حکمت

 

دخترانه

متوسطه دوم

حکمت

 

دخترانه

کار دانش

حکمت

 

دخترانه

متوسطه دوم

حکیم زاده

http://far-hakimzadeh.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

خاتم الانبیاء

http://khatamanbia2.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

خالقیه

http://hsparvin2.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

خلیلی

http://khaliliscool.yazdn1sch.ir

دخترانه

حرفه ای و بازرگانی

دانش

http://danesh.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

دکتر ولی شاهی

http://farzanegan.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

ریحانه النبی (س)

 

پسرانه

کار دانش

سالاری

 

پسرانه

هنرستان فني

سفير سبز

 

دخترانه

متوسطه دوم

سیدجمال الدین

http://jamalodin.yazdn1sch.ir

دخترانه

حرفه ای و بازرگانی

سیدعلی اکبرسالاری

http://akbaresalari.yazdn1sch.ir

دخترانه

هنرستان فني

سیدعلی اکبرسالاری

 

پسرانه

متوسطه دوم

شریف

http://sharif.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

شریف

 

پسرانه

کار دانش

شهرک صنعتی

http://shahraksanati.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

شهید حیدری

http://hedary.yazdn1sch.ir

پسرانه

حرفه ای و بازرگانی

شهید رجایی

 

پسرانه

هنرستان فني

هنرستان فني بزرگسالان شهيدرجايي

http://rajaei.yazdn1sch.ir

پسرانه

هنرستان فني

شهيد رجايي

 

پسرانه

هنرستان فني

شهیدرجایی

http://rejaee.yazdn1sch.ir

پسرانه

حرفه ای و بازرگانی

شهيدرجايي

 

پسرانه

متوسطه دوم

شهیدرمضانزاده

http://hrshahed.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

شهیدعلی اصغرمیرجلیلی

http://aliasgharmirjalili.yazdn1sch.ir

پسرانه

هنرستان فني

شهیدمنتظرقائم

http://montazerghaem.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

صاحب الزمان (عج )

 

دخترانه

متوسطه دوم

علوم  ومعارف  اسلامی

http://maaref.yazdn1sch.ir

پسرانه

حرفه ای و بازرگانی

علی اردکانی

http://aliardakani94.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

فاطمیه

http://fatemiyeh.yazdn1sch.ir

دخترانه

کار دانش

فردوسیان

http://ferdosian.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

فرهنگ

http://r-d-farhang.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

فرهنگ

http://r0d0farhang.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

فرهنگ ثامن الائمه

http://farhangsamen.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

فرهنگ دهقانپور

http://farhang.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

کابلهای شهید قندی

http://shahidghandi.yazdn1sch.ir

دخترانه

کار دانش

کوچک زاده

http://kochakzadeh.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

کیمیا

 

دخترانه

کار دانش

کیمیا

 

دخترانه

کار دانش

گردباف

http://gerdbaf.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

محمد طاهری

http://m-taheri.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

معرفت

http://marefat.yazdn1sch.ir

دخترانه

کار دانش

معصومیه

 

دخترانه

متوسطه دوم

معصومیه

 

پسرانه

متوسطه دوم

ملک ثابت

http://maleksabet.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

مومنین

http://momenin.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

مهدی اولیا

http://mahdi-olya.yazdn1sch.ir

پسرانه

کار دانش

وطن چی

http://vatanchi.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

هاتف

 

دخترانه

حرفه ای و بازرگانی

هدی

http://hoda.yazdn1sch.ir

پسرانه

متوسطه دوم

هفده شهریور

http://17shahrivar.yazdn1sch.ir

دخترانه

متوسطه دوم

هوشمندسکینه اولیاء

http://sakineh.1.yazdsch.ir