نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كميته كيفيت بخشي به مدارس شبانه روزي با حضور اعضاء تشكيل شد

كميته كيفيت بخشي به مدارس شبانه روزي با حضور اعضاء تشكيل شدبه گزارش رضا سرتيپ زاده معاون آموزش متوسطه،كميته كيفيت بخشي به مدارس شبانه روزي با حضور اعضاء تشكيل شد.

در ابتدا رضاسرتيپ زاده با بيان اينكه شيوه نامه كيفيت بخشي به مدارس شبانه روزي،روستامركزي و لازم التوجه مناطق كمتر برخوردار مبتني بر فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي 5،4،3 زير نظام راهبري و مديريت تربيتي وزارت آموزش و پرورش در سال 1398(مستند به برنامه اجرايي سندتحول در طول برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است.و اهداف اين شيوه نامه در زمينه هاي 1-توسعه عدالت آموزشي 2-توسعه فرهنگ همياري و گسترش تعاملات فرهنگي ميان مدارس 3- حمايت از مدارس هدف با جلب همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي موثر و داوطلب 4-ارتقاي كيفيت آموزشي ،پرورشي و رفاهي مدارسهدف با جذب اعتبارات سازمان هاي دولتي ،خصوصي و مردم نهاد مي باشد.

در ادامه مديران مدارس هدف به بيان مشكلات خود در زمينه فعاليت هاي تعريف شده در شيوه نامه پرداختند و در پايان در خصوص برنامه هاي آموزشي توانمند ساز ويژه مديران و سرپرستان مدارس شبانه روزي،اختصاص مشاور به دانش آموزان خوابگاهي ،امكانات لازم جهت ورزش همگاني ،امكانات رفاهي و خوابگاهي بحث و راهكار هاي عملياتي ارائه شد.