نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كلاسهاي آموزشي دوره سوادآموزي نواحی یک و دو یزد تشکیل شد

سی ام خرداد 1395

به گزارش اداره سوادآموزي به منظور ارتقاي مهارت هاي حرفه اي آموزش دهندگان ، دوره 16 ساعته روش هاي تدريس كتب سواد آموزي و دوره پودمان هاي سواد آموزي به صورت استاني با حضور آموزش دهندگان نواحي یک و دو در محل دبيرستان دوره اول فجر برگزار گرديد در اين دوره آموزش دهندگان با حضور مدرسان رشته هاي مختلف با روش ها ي جديد آموزشي آشنا و كتب (1) و (2) سوادآموزي را بررسي نمودند  

مسوولين سوادآموزي نیزضمن حضور در جمع آن ها ، روند برگزاري كلاس ها رامورد بازديد قرار دادند .