نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه آشنايي با شيوه هاي قصه گويي ويژه مربيان مراكز پيش دبستاني برگزار شد

كارگاه آشنايي با شيوه هاي قصه گويي ويژه مربيان مراكز پيش دبستاني برگزار شد


9 دی ماه 1395

با عنايت به نقش و اهميت قصه گويي در انتقال مفاهيم آموزشي و تربيتي به كودكان و نوجوانان و در راستاي اجراي دستور العمل طرح قصه گويي با هدف تقويت و تثبيت پايه هاي هويت اسلامي - ايراني با شيوه هاي هنري، كارشناسي آموزش پيش دبستاني اين مديريت اقدام به برگزاري 24 ساعت كارگاه آموزش قصه گويي ويژه مربيان پيش دبستاني نمود.اين كارگاه در 5 روزه در محل مركز آموزش نيروي انساني امام محمد باقر (ع) برگزار گرديد. مربيان مراکز زير نظر "مهدي آرايي " مدرس قصه گويي با اهميت و شيوه هاي قصه گويي، عناصر مهم در تأثير گذاري قصه، تفاوت قصه با انواع مشابه، بازنويسي و بازآفريني قصه هاي قديمي و ... آشنا شدند.

عبدالحميد صابري" مدير آموزش و پرورش ناحيه يك ، "يوسف حقير " معاون آموزش ابتدايي  ناحیه و "سعيده بهادرزاده"رئيس اداره دوره اول آموزش ابتدايي اداره كل در زمان هاي مختلف از اين كارگاه بازديد كرده و بابيانات خود نسبت به تأكيد موضوع و ترغيب مربيان به قصه گويي اقدام نمودند.