نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه آشنايي با اختلالات يادگيري، ويژه مربيان پيش دبستاني برگزار شد.

كارگاه آشنايي با اختلالات يادگيري، ويژه مربيان پيش دبستاني برگزار شد.


1 دی ماه 1395

كارگاه آشنايي با اختلالات يادگيري ويژه مربيان پيش دبستاني در محل سالن انديشه مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك برگزار شد.در اين كارگاه ابتدا "يوسف حقير" معاون آموزش ابتدايي ضمن خير مقدم خدمت مديران و مربيان مراكز به بيان ضرورت آشنايي كليه مربيان و آموزگاران با موضوع اختلالات يادگيري و ويژگيهاي دانش آموززان داراي اختلال پرداخت.

"پروانه جمالي "مدرس اختلالات يادگيري، ويژگيهاي كودكان داراي اختلال را بيان کرد و توصيه نمود كه مربيان با تكميل فرم هاي خاص به تشخيص نوآموزان مشكوك به اختلال اقدام نمايند تا در خصوص برنامه ريزي جهت درمان آنها تمهيداتي انديشيده شود.