نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قهرمانی دبیرستان محمد طاهری (رازی سابق) در مسابقات فوتسال پسران مقطع متوسطه دوره دوم

قهرمانی دبیرستان محمد طاهری (رازی سابق) در مسابقات فوتسال پسران مقطع متوسطه دوره دومبه گزارش"ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک، در سالن شهدای معلم مسابقات رده بندی و فینال فوتسال پسران برگزار شد و در مسابقه پایانی آموزشگاه محمدطاهری ( به مربیگری پیشکسوت ارزنده ، امیر تدین) با پیروزی 4 بر 2 در برابر آموزشگاه امام حسین (به مربیگری آقایان باغستانی و آزاد) به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت.پیش از این دیدار و در دیدار رده بندی نیز تیمهای شهید قندی و شهید منتظر قائم باهم صف آرایی کردند که در پایان شهید قندی (به مربیگری محمدرضا محمدی نیا) با پیروزی در این دیدار به مقام سومی این مسابقات رسید.

کاپ اخلاق نیز به دانش آموزان با اخلاق و مودب شهید منتظرقائم (به مربیگری حسین اکرمی) اختصاص یافت

امیدواریم تیم فوتسال دبیرستان محمد طاهری (رازی سابق) بعنوان قهرمان ناحیه یک نماینده شایسته ای برای مجموعه مدارس ما در مسابقات استانی باشد.

واحد تربیت بدنی از سرپرستی مجموعه شهدای معلم و داوران محترمی که همکاری شایسته ای با انجمن فوتسال پسران داشتند نیز مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می دارد.