نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قهرمانی دبستان شرف الدین علی در مسابقات مینی والیبال پسران ابتدایی ناحیه یک

قهرمانی دبستان شرف الدین علی در مسابقات مینی والیبال پسران ابتدایی ناحیه یکبه گزارش" ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک، مسابقات رده بندی و فینال مینی والیبال پسران برگزار شد و در مسابقه پایانی آموزشگاه شرف الدین علی ( به مربیگری محمود رضایی) با پیروزی در برابر آموزشگاه مهندس دایمی (به مربیگری محمد علی آبادی) به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت.

پیش از این دیدار و در دیدار رده بندی نیز تیمهای راه فرزانگان و شاهد خرم نژاد باهم صف آرایی کردند که در پایان راه فرزانگان (به مربیگری میرشمسی) با پیروزی در این دیدار به مقام سومی این مسابقات رسید.

کاپ اخلاق نیز به دانش آموزان با اخلاق و مودب شاهد خرم نژاد (به مربیگری احسان میرشمسی) اختصاص یافت.

ان شاالله تیم مینی والیبال شرف الدین علی بعنوان قهرمان ناحیه یک ، نماینده شایسته ای برای مجموعه مدارس ما در مسابقات استانی باشد.