نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قهرماني دبستان دخترانه سيدگلسرخ در مسابقات ميني واليبال دختران استان و راه یافتن به مسابقات کشوری

قهرماني دبستان دخترانه سيدگلسرخ در مسابقات ميني واليبال دختران استان و راه یافتن به مسابقات کشوریتیم دبستان دخترانه سیدگلسرخ قهرمان مسابقات مینی والیبال استان شد.اين دوره از مسابقات با شركت ٦تيم از از نواحي ومناطق استان ،در طول ٣روز در محل سالن شهيد كارگر برگزار گرديد، و در روز آخر مسابقات و ديدار نيمه نهايي تيم ناحيه یک با گذشتن از تيم ميبد به فينال راه يافت که در مرحله فينال مسابقات با نمايش يك بازي درخشان مقابل تيم ابركوه توانست به قهرماني اين دوره از مسابقات دست يابد.

كارشناسي تربيت بدني اين ناحيه بر خود لازم مي داند تا از زحمات مربي اين تيم سركارخانم "فاطمه بيگ" وهمراهي  مدير مدرسه خانم "طهراني" كمال تشكر به جا آورد.

اميدواريم دختران ميني واليبال ناحيه يك، نماينده مقتدري در مسابقات كشوري باشند.