نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غباروبی قبر معلم شهید پورمحمدعلی انجام شد


به گزارش " احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک، به مناسبت بزرگداشت مقام معلم غباروبی قبر معلم شهید پورمحمدعلی به همراه تعدادی از کارشناسان وهمسر شهید(خانم شهبازی ) انجام شد .

در این مراسم همسر شهید از خاطرات اسارات و از شکنجه های که شهید در طول اسارت دیده بود و همچنین از اخلاق و رفتارهای او با خانواده و فرزندانش که واقعا اسوه بود تعریف کرد و در پایان یاد و خاطره تمام شهیدان جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته شد .