نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد


ای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هوالهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید