نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح نظارت مركز سنجش وزارت متبوع از دبيرستان هاي ناحیه یک

طرح نظارت مركز سنجش وزارت متبوع از دبيرستان هاي ناحیه یکبه گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک، در اجراي طرح نظارت مركز سنجش وزارت متبوع از دبيرستان هاي نمونه ملك ثابت، آقا، نمونه رادمنش،غير دولتي ريحا نه النبي(س)،هنرستان هاي دانش ،15 خرداد، غير دولتي سفير سبز ،مدرسه بزرگسالان حكمت وآموزش ازراه دور شريف و كارشناسي سنجش اين مديريت توسط گروه اعزامي از همكاران سنجش شهر تهران بازديد بعمل آمد.