نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ملی بسیج کنترل فشارخون در ناحیه یک اجرا شد


به گزارش "محسن ابویی" کارشناسی سلامت و تندرستی ناحیه یک، طرح ملی بسیج کنترل فشارخون با حضور همه همکاران اداری در محل نمازخانه این مدیریت اجرا شد و اطلاعات سلامت افراد در سامانه سیب ثبت و افراد دارای فشارخون بالا به پزشک متخصص ارجاع داده شدند .