نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح آموزش نوآموزان با نیازهای ویژه به پایان رسید


"یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه به همراه "حبیب الله شریفی" کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و"صفیه السادات طباطبایی" کارشناس پیش دبستانی ناحیه یک از مراحل پایانی فعالیت مرکز اختلالات شهید نامدار در آموزش نوآموزان شناسایی شده با نیازهای ویژه که در راستای طرح مداخله بهنگام سال تحصیلی 97-96 برگزار شد بازدید نمودند.

در این راستا برای ارائه خدمات مداخله ایی، ضمن شناسایی نوآموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی، به نسبت هر نوآموز 50 ساعت کلاس آموزشی برگزار شد.

یوسف حقیرضمن تشکر از زحمات مدیر مرکز ومربیان ،از خانواده های نوآموزان خواست تا نسبت به پیگیری مسائل آموزشی این نوآموزان و حمایت انگیزشی آنها در ایام تعطیلات تابستان اقدام نموده تا نوآموزان با کمترین مشکل دوره ابتدایی را آغاز نمایند.