نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت آگاهی از روش های تخلیه تلفنی برگزار شد

ضمن خدمت آگاهی از روش های جاسوسی و تخلیه تلفنی ویژه مدیران و معاونین مدارس، با مشارکت واحد حراست و ضمن خدمت ناحیه یک، در سالن اندیشه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، مدرس این دوره نکاتی در رابطه با تخلیه تلفنی و هشدار های امنیتی بیان نمود و افزود: تخیله تلفنی موضوعی است که در عین سادگی و کم اهمیت، جلوه کردنش بسیار مهم و حیاتی است و می تواند به امنیت کشور خدشه وارد کند.

وی درباره تعریف تخلیه تلفنی گفت: تخلیه تلفنی در معنای عام به معنای به دست آوردن اطلاعات از افراد مختلف جامعه توسط تلفن، به وسیله‏ی کسانی است که به هر دلیل عناد با این مرز و بوم دارند. در تخلیه تلفنی دشمن آگا هانه تلاش می کند با بهره‏گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی، از طریق برقراری ارتباط تلفن به کسب اطلاعات و القای خواسته ‏های خود بپردازد.

وی افزود: هدف دشمن از تخلیه تلفنی  جمع آوری اطلاعات در خصوص مشکلات داخلی جامعه، در راستای بهره برداری تبلیغی است و با هدف ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی در مجامع بین‏ المللی انجام می گیرد.

در ادامه کارشناس این دوره در رابطه با راه  های امنیتی، کم کردن جاسوسی و تخلیه تلفنی نکاتی را بیان نمود.