نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صبحگاه پژوهش در دبيرستان دخترانه دوره اول ابوئي نژاد برگزار شد

صبحگاه پژوهش در دبيرستان دخترانه دوره اول ابوئي نژاد برگزار شدبه مناسبت هفته پژوهش باحضور "خانم زاهدي" معاون پژوهشي دانشگاه فني وحرفه اي حضرت رقيه(س)، "حبیب فكوري" معاون پشتیبانی، "رضا سرتيپ زاده" معاون آموزش متوسطه، "مسعودزرگر" معاون تحقیق و پژوهش و دیگر  مسئولین ناحیه یک، مراسمي در دبيرستان دخترانه دوره اول ابوئي نژاد برگزار شد

در اين مراسم "خانم زاهدي" در خصوص اهميت تحقيق وپژوهش و تشويق دانش آموزان به رشته هاي فني وحرفه اي و ادامه تحصيل در دانشگاهاي فني وحرفه اي مواردي را مطرح نمودند.

همچنين دانش آموز ساغر دهقان با اجراي دكلمه اي زيبا به حاضرين خير مقدم گفت و دانش آموز فروغ السادات حجازیان تحقيق خود با موضوع  طبيعت را ارائه نمود