نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع رنگ آمیزی مدارس(طرح هجرت) به همت گروه جهادی شهدای فرهنگی

در آموزش و پرورش ناحیه یک طرح هجرت با همت گروه جهادی شهدای فرهنگی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در اردوی طرح هجرت، به همت گروه جهادی شهدای فرهنگی با رعایت پروتکل بهداشتی، دبستان فقیه خراسانی مرمت و رنگ آمیزی شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک، از روند اجرای طرح در این مدرسه بازدید کردند.