نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد

شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد



به گزارش "منصوره رحیمی بافقی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی، شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در سطح ناحیه یک در محل پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم و در دو مرحله تئوری و عملی برگزار گردید.

"زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک یزد، "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ، "رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش متوسطه و"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه از مراحل اجرای این مسابقات بازدید و از زحمات همکاران در این زمینه تشکرنمودند؛ سپس زهره امیر چقماقی با دانش آموزان در مورد هدف و نحوه اجرای مسابقه و .... صحبت نمود و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.