نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) به تعویق افتاد

تعویق زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش‌آموزان

مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورشش طی اطلاعیه ای از به تعویق افتادن زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان ( شاد) به دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و حصول اطمینان از اختصاصی و امن بودن بستر ارتباطی این شبکه خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با عنایت به تصمیم و تاکید وزارتخانه متبوع مبنی بر اختصاصی و امن بودن بستر ارتباطی معلم  دانش‌آموزان و به منظور صیانت از حقوق آموزشی و ترببتی دانش‌آموزان و نیاز به زمان بیشتر برای حصول اطمینان بخش فنی از این امر، ضمن تاکید بر اهمیت راه اندازی این بستر و پابرجا بودن کلیه دستورالعمل‌های ارسالی معاونین آموزشی، زمان ورود مدیران، معلمان و دانش‌آموزان به این بستر ارتباطی در روزهای آتی اعلام می‌شود.