نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روند اجرایی برنامه ملی نماد در ناحیه یک مورد بررسی قرار گرفت


به گزارش "محبوبه ثقفی" کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناحیه یک، جلسه هماهنگی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) با حضور اعضای اصلی ستاد ناحیه یک و مدیران مدارس مجری درمحل سالن شهیدپورمحمدعلی این مدیریت برگزار گردید .درطی این جلسه "محمدعلی شایق" رئیس اداره مراقبت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل  درمورد چگونگی ادامه طرح توضیح داد و همچنین مدیران گزارشی در راستای اجرای طرح تا این مرحله ارائه کردند و مشکلات ؛ موانع و محدودیتهای اجرای این برنامه از دیدگاه مدیران مورد نقد و بررسی قرار گرفت که رئیس اداره مراقبت و پیشگیری دراین زمینه به پاره ای از توضیحات و توجیه مراحل اجرایی برنامه پرداخت.