نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس خاص

رقابت دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس خاص


دوم تیرماه 1395

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک به نقل از کارشناس مسئول سنجش و ارزیابی این مدیریت ، بیش از 750 دانش آموز فردا (سوم تیرماه 1395 ) در آزمون ورودی مدارس ماندگار ، هوشمند و نمونه فرهنگ به رقابت می پردازند

" مسعود زرگر " ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان شرکت کننده گفت : آزمون ورودی مدرسه ماندگار ایرانشهر با شرکت 450داوطلب در دو حوزه هنرستان شهید منتظر قائم و دبیرستان دوره اول شاهدآقا و آزمون ورودی مدارس فرهنگ و هوشمند دخترانه  با شرکت 309داوطلب در حوزه دبیرستان نمونه ملک ثابت برگزار می گردد وی با اشاره به استقبال خانواده ها افزود : از تعداد شرکت کننده در آزمون دبیرستان ماندگار ایرانشهر تعداد 150 دانش آموز و از تعداد شرکت کنندگان آن دونوع آموزشگاه ،  90 نفر در دبیرستان فرهنگ و48 نفر در دبیرستان هوشمنداولیاء  پذیرفته خواهند شد .

لازم به ذکر است آزمونهای مذکور  رأس ساعت 9صبح پنج شنبه سوم تیرماه جاری برگزار می گردد.