نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی رشته رباتیک در هنرستان کابلهای شهید قندی ناحیه یک


 رشته رباتیک به دلیل اشتراکهایی که با رشته های مهندسی برق ، مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارد یک نقش میان رشته ای را دارد که با همت مسئولین و مدیر آموزشگاه این رشته در هنرستان کابل های شهید قندی یزد افزوده شد.

" منصور ارجمندی " معاون آموزش متوسطه اداره کل با اشاره به صنعتی بودن استان یزد تاکید کرد : هنرستان های کار دانش با توجه به آموزش عملی رشته ها می تواند زمینه اشتغال برای دانش آموزان  را در آینده فراهم نمایند و رباتیک نیز یک رشته به روز صنعتی است که با استقبال خوبی از طرف مردم همراه می شود.معاون آموزش متوسطه افزود : دانش آموزان متقاضی باید پایه دهم را دررشته الکترونیک صنعتی بگذرانند و در دو پایه یازدهم و دوازدهم مکاترونیک (رباتیک ) را دنبال نمایند.

ارجمندی در ادامه گفت : دانش آموزانی که پایه ریاضی قوی داشته باشند و علاقه مند به این رشته باشند، می توانند از امسال در مراحل هدایت تحصیلی رشته  رباتیک را انتخاب نمایند.