نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره پدافندغیرعامل ویژه کارشناسان و مربیان برگزار شد


به گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک، دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل ویژه مربیان آمادگی دفاعی و کارشناسان حراست و آموزش متوسطه در محل ساختمان پدافند آزادشهر برگزار شد.در این دوره که " دانایی فر" مدیرکل آموزش و پرورش استان حضور داشت، پیرامون مسایل روز پدافندی بحث شد.