نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت پیشگیری از آسییب ها اجتماعی (طرح نماد) در ناحیه یک برگزار شد

دوره ضمن خدمت پیشگیری از آسییب ها اجتماعی (طرح نماد) در ناحیه یک برگزار شددوره ضمن خدمت پیشگیری از آسییب ها اجتماعی (طرح نماد و توانمد سازی ) در دبیرستان نسیم سبحان به مدت 16 ساعت برگزار گردید.از این دوره مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک ومعاونت پرورشی این مدیریت وآقای شایق رییس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل بازدید کردند .

پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای تقسیم کار ملی ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی وهمچنین براساس ضرورت واهمییت آسیبهای اجتماعی در جامعه 11 نهاد ودستگاههایی که در امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعال می باشند و موظف شدند که در ائتلاف کلی در قالب سند نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)را همکاری و پیگیری نمایند که در این راستا یک سری از آموزشهاو مهارتهایی که مبتنی بر پیشگیری رشد مدار میباشد درقالب بسته های حمایتی و آموزشی ازطرف نهادهای مختلف که جزء ائتلاف نامبرده هستند دراین برنامه ملی همکاری گنند که اداره کل اموزش و پرورش استان یزد در راستای این سندملی ماموریت شناسایی ، غربال و  ارجاع دانش آموزان با استفاده از آن بسته های حمایتی را دارد .