نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت مربیان پیشتاز ناحیه یک برگزار شد

دوره ضمن خدمت مربیان پیشتاز ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "احمد رضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک، دروه ضمن خدمت ویژه مربیان پیشتاز در دبستان شهید مرحمتی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک برگزار شد .در این دوره آموزش های لازم مهارتی و تشکیلاتی شامل: هویت تشکیلاتی،جهت یابی،گره زنی، فرامین گنگ،مخابره با پرچم ،چوب بندی ، نظام جمع ، امداد و نجات ، چادرزنی به مربیان گروه ها داده شد.