نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت ایمنی و فرهنگ ترافیک در ناحیه یک برگزار شد


به گزارش"احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک،دوره آموزشی ایمنی و فرهنگ ترافیک در دبیرستان برازنده مقدم 2 ،با مدرسی "سرهنگ آدمی زاده" ریئس آموزش ترافیک استان یزد و دکتر "جانفدا" از استاتید دانشگاه ، طی دو روز برگزار شد و در پایان کلاسهای تئوری همکاران از مرکز دوربین های ترافیک شهرداری یزد که بر کل شهر نظارت دارند بازدید نمودند.

لازم به ذکر است"زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش وپرورش و "آقای نعیمی" ریئس اداره برنامه ریزی اداره کل و"سیدابراهیم حسینی" معاون ناحیه یک و شهسواری مسئول ضمن خدمت ناحیه دو از این دوره بازدید کردند.