نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش مربی پرورشی ناحیه یک در مسابقات کشوری الگوی برتر تدریس


به گزارش "محمد معینی"معاون پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت در پنجمین جشنواره کشوری الگوی برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی " فهیمه السادات حسینی الهاشمی " مربی پرورشی ناحیه حائز رتبه سوم کشوری گردید.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و ارتقای کمی و کیفی شیوه های تدریس دبیران درس تفکر و سبک زندگی، اصلاح و تغییر نگرش های رایج و سنتی در شیوه های تدریس، مکتوب نمودن تجربیات و به اشتراک گذاشتن دانسته ها و اندوخته ها، ترغیب و تشویق دبیران به شناسایی،بسط و توسعه و استفاده از روش های مختلف یاددهی-یادگیری و ایجاد فضایی شاد و پویا جهت شکوفایی استعدادهای نهفته دبیران با تکیه بر کاربست روش های تدریس فعال و موثر را از مهم ترین  اهداف این جشنواره برشمرد.

کسب این مقام را به همکار بزرگوار تبریک عرض نموده  و برای ایشان موفقیت در تمام مراحل زندگی را خواستار است.