نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیران متوسطه دوره دوم ناحیه یک سازماندهی شدند

سی ام مردادماه 1395

با توجه به تغییر نظام آموزشی در پایه دهم و پاسخگویی به تقاضای همکاران متقاضی جابجایی ، سازماندهی دبیران مدارس  متوسطه دوره دوم ناحیه به مدت یک هفته انجام شد

 " رضا سرتیپ زاده " کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت در گزارش خود به روابط عمومی گفت : در این سازماندهی تعداد 269 دبیر زن در 127 کلاس و 111دبیر مرد در 95 کلاس سازماندهی شدند

وی ضمن تشکر از همراهی مدیران مدارس و دیگر دبیران افزود : تعدادی از دبیرانی که در این دوره نتوانستند کلاس بگیرند در متوسطه دوره اول سازماندهی شدند ایشان در پایان گزارش خود برای همکارانش آرزوی موفقیت کرد .