نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان دختر ناحیه یک در مسابقات شطرنج سنگ تمام گذاشتند


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این مسابقات با شرکت بیش از51 نفر در قالب 11 تیم در خانه شطرنج یزد برگزار گردید.

در پایان در مقطع ابتدایی مریم خداشناس از ناحیه یک یزد مقام اول ،نرگس زارع از میبد مقام دوم ، دنیا صحت از ناحیه دو یزدمقام سوم و هستی اسماعیلی از ناحیه یک یزد مقام چهارم ، فاطمه نوری از اردکان مقام پنجم را کسب نمودند .

 در مقطع متوسطه اول مهرنوش مفیدی از ناحیه یک یزد مقام اول ، اعظم مشک آبادیان از اردکان مقام دوم ، فاطمه کریمی ازمیبد  مقام سوم ونرگس زارع  ازمیبد مقام چهارم، آرزو اشتری ازناحیه یک مقام پنجم این مسابقات را به دست آوردند.

گفتنی است کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند ، تا تیم منتخب استان یزد در تابستان 97 به مسابقات کشوری اعزام گردند .