نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران مدارس هیأت امنايي تشکیل شد

جلسه ی هم اندیشی مدیران مدارس هیأت امنايي تشکیل شد


شانزدهم خرداد 1395

آخرین جلسه ی هم اندیشی مدیران مدارس هیأت امنايي با حضور معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئولان متوسطه دوره اول و امور مشارکتهای ناحیه یک در دبیرستان دوره اول  منصبدار تشکیل شد .