نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارشناس مسئول سنجش ناحیه با روسای حوزه های امتحانی برگزار شد


به گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک، جلسه اضطراری با توجه به تغيير در نحوه تكثير سوالات نهائي پيش دانشگاهي و به منظور هماهنگي بيشتر و يادآوري توصيه هاي ضروري و رعايت شرايط اتاق تكثير سوال از حوزه تكثير كارشناسي سنجش به حوزه هاي اجراي برگزاري امتحانات مذكور با حضور مدیر و کارشناسان فناوری و روساي حوزه هاي اجراي امتحانات نهائي در اين مديريت برگزار گرديد.