نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی توجیهی مربیان بهداشت ناحیه یک برگزار گردید

جلسه هم اندیشی توجیهی مربیان بهداشت ناحیه یک برگزار گردید


دوازدهم خرداد 1395

  درراستای تقدیر و تشکر و بهبود کیفیت برنامه های اجرا شده درطول سال تحصیلی ، جلسه هم اندیشی توجیهی مربیان بهداشت ناحیه یک با حضور رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل متبوع در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این مدیریت تشکیل شد جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع شد.  "عبدالحمید صابری" مدیریت آموزش وپرورش ناحیه ضمن تقدیر وتشکر اززحمات مراقبان سلامت گفت: با تمام کاستی ها ومشکلاتی که درسال تحصیلی 95-94 وجود داشته است، مربیان با همدلی و پشتکار این کاستی ها راجبران نموده چراکه سلامت جسم وروان دانش آموزان دراولویت اول آموزش وپرورش می باشد.

درادامه " دکترعباسعلی ایمانی " رئیس اداره سلامت وتندرستی باتشکر اززحمات یکساله مربیان به بررسی روند برنامه های سال قبل پرداخت و به سوالات  مربیان با همکاری " دکتردرخشان" پزشک ناحیه دو پاسخ داد.

سپس "سید احمد حسینی تبار" کارشناس سلامت اداره کل توضیحاتی درمورد برنامه سال95 ازقبیل : ثبت آمارالکترونیکی دانش آموزان معاینه شده درطول سال توسط مراقبان سلامت، طرح سفیرسلامت که باید بطورهمگانی درسه مقطع اجرا گرددو...بیان نمود . درانتها "راضیه قهوه چی باشی"کارشناس سلامت ناحیه یک اظهارداشت که مراقبان بهداشت جهت تحویل دفاتر معاینات وگزارش روزانه حداکثر تا آخرماه خرداداقدام نمایند وهمچنین ازآنان جهت ارسال به موقع گزارش فعالیتهای انجام شده تشکرنمود.  به مربیان بهداشت از طرف اداره کل لوح تقدیری نیز اهدا گردید