نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی طرح وبرنامه های آموزش ابتدایی با حضور مسئولین در ناحیه یک برگزار شد

جلسه هماهنگی طرح وبرنامه های آموزش ابتدایی با حضور مسئولین در ناحیه یک برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، جلسه هماهنگی «طرح و برنامه های آموزش ابتدایی»، به میزبانی این ناحیه، با حضور "سعیده بهادر زاده" معاون آموزش ابتدایی استان، "میرجلیلی" ریاست اداره دوره دوم ابتدایی، "حقیر" ریاست اداره دوره اول ابتدایی، "ابراهیمی" ریاست اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان، "زارع" معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو، "خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک و "فریبا دهقانی" کارشناس مسئول آموزش ابتدایی، در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار گردید.

 در این جلسه روند اجرای برخی طرح و برنامه ها، بررسی و تبادل نظر شد و در پایان توافقاتی صورت گرفت.