نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگي كميته انتخاب و انتصاب مديران ناحیه یک برگزار شد

جلسه هماهنگي كميته انتخاب و انتصاب مديران ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "رضا سرتيپ زاده" دبير كميته انتخاب و انتصاب مديران براي سال تحصيلي 99-98 ،جلسه هماهنگي براي انجام امر مصاحبه افراد متقاضي پست مديريت آموزشگاه كه در آزمون كتبي حد نصاب قبولي را كسب تشكيل شد.

در اين جلسه در خصوص مولفه هاي مورد نظر مصاحبه (ويژگي هاي شخصيتي و روانشناختي،مهارت هاي تخصصي و فني،مديريت و برنامه ريزي) بحث و تبادل نظر شد.در پايان "زهره امير چقماقي" مدیر ناحیه، با بيان اينكه مدرسه به عنوان يك نهاد يادگيرنده نقش مهمي در توسعه جامعه دارد و مدير نقش مهمي در راهبري و هدايت اين نهاد دارد لذا اين فرآيند انتخاب و انتصاب مديران بايد آگاهانه و هوشمندانه انجام شود تا افراد شايسته برمسند مديريت مدارس بنشينند.