نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگي روساي حوزه هاي برگزار كننده امتحانات نهايي برگزار شد


به گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک،جلسه هماهنگي روساي حوزه هاي برگزار كننده امتحانات نهايي خرداد 97و آزمون ورودي مدارس نمونه و تيزهوشان در محل خانه معلم شهيد دادرس برگزار گرديد.

در ابتدا "زهره اميرچقماقي" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص اهميت امتحانات علي الخصوص امتحانات نهائي صحبت و توصيه هايي را يادآوري نمود سپس "زرگر" در خصوص برگزاري هرچه مطلوبتر امتحانات واحتمال اجراي تصحيح مكانيزه مواردي را مطرح نمود.

در ادامه " خاني " رئيس اداره حسابداري اداره كل در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه امتحانات خرداد 96 توضيحاتي را بیان کرد و در پايان "کاظم غلام پور " معاون آموزش متوسطه ناحیه یک،ضمن تشكر و همراهي و همكاري روساي حوزه ها دقت بيشتر را خواستار شد.