نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترك اداره سوادآموزي ناحيه يك و دو يزد و بعضي از دستگاههاي استان برگزار شد

جلسه مشترك اداره سوادآموزي ناحيه يك و دو يزد و بعضي از دستگاههاي استان برگزار شدجلسه مشترك اداره سوادآموزي ناحيه يك و دو يزد و تعدادي از دستگاههاي اجرايي شهر يزد در سالن شهيد پورمحمد علي ناحيه يك به منظور بهره گيري از ظرفتيهاي دستگاههاي مختلف در راستاي پيشبرد اهداف سوادآموزي به ويژه اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي برگزار شد. در اين جلسه، قرارداد و تفاهم نامه با دستگاههاي بيمه سلامت ايرانيان و حمل و نقل مسافرین و شهرداري و خانه كارگر و شهرداري منطقه يك و شهرداري منطقه آزادشهر و بهداشت و درمان و اداره هاي سوادآموزي ناحيه يك و دو شهر يزد به امضا رسيد .